Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
v

Změny v rozvrhu Tuesday 22. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Borecká Jarmila Ung .. - Ung Ung - -
Zavalov Dimitre - - Dol Rch - - Rch .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Doležal Vladimír
3 spojeno (Zav Absc) T 3.B (UkeŠ) 1107
6 výměna >> TO 2.C na 23.9. 8. hod
Kaválek Libor
4 přesun << T 1.A 1217 z 7. hod
7 přesun >> T 1.A na 4. hod
Richter Jiří
4 spojeno (Zav Absc) DU 3.B (UkeŠ)+ 1214
7 spojeno (Zav Absc) DU 3.B (UkeŠ)+ 1214
Ungermann Patrik
3 spojeno (Bor Absc) Aj 1.A (Aj1) 1217
6 spojeno (Bor Absc) Aj 1.C (Aj1) 1212
7 spojeno (Bor Absc) Aj 3.A (Aj1) 1104
Zmítko Petr
6 výměna << ZPV 2.C 1216 z 23.9. 8. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 Aj Aj1 1217 spojí Ung (Bor)
4 T 1217 přesun << Kav z 7. hod
4 ZSV odpadá (Bor)
7 T přesun >> na 22.9. 4. hod
1.C
6 Aj Aj1 1212 spojí Ung (Bor)
2.C
6 ZPV 1216 výměna << Zmi z 23.9. 8. hod
6 TO výměna >> na 23.9. 8. hod
3.A
7 Aj Aj1 1104 spojí Ung (Bor)
3.B
3 T UkeŠ 1107 spojí Dol (Zav)
4 DU UkoŠ 1214 spojí Rch (Zav)
4 DU UkeŠ 1214 spojí Rch (Zav)
7 DU UkoŠ 1214 spojí Rch (Zav)
7 DU UkeŠ 1214 spojí Rch (Zav)
8 VV UkoŠ odpadá (Zav)
8 VV UkeŠ odpadá (Zav)
9 VV UkoŠ odpadá (Zav)
9 VV UkeŠ odpadá (Zav)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou